Privacy

English

Legal grounds
We need information from you as contractual agreements between you and yebisah.nl, such as your purchase of a product. This is the case with:

 • To order
 • Delivery
 • Return & repair

We can also use your data for ‘legitimate interest’. This means that we want to provide our customers with the best possible personal service. We always think about your privacy. This is true for:

 • Account
 • Newsletter & e-mail
 • Actions
 • Social media

We may also have a legal obligation to use your data if we suspect fraud.

Access your data
We only pass on your data to other parties if this is really necessary for our services. It concerns these parties: delivery partners, payment partners and IT service providers. Our delivery partner must finally deliver your order to the correct address. In suspicious situations we are obliged to share client data with government agencies.

The parties that access us to your data may only use these to provide you with a service on behalf of yebisah.nl. Unless they are responsible for obtaining and protecting your data. We never sell your data to third parties.

Storage of data
We store your data in a database. We always apply strict security measures. Your data is stored within the European Union.

How long are data saved?
We do not store and use your data for longer than necessary. Then we delete all data we have from you.

We must keep our relationship with your invoice, payment and order data for 7 years from the tax authorities.

If you have subscribed to the newsletter or have given permission to receive personalized messages, we will retain that permission for 5 years. Even if you decide at some point that you no longer wish to receive the newsletter or personalized messages, we will retain the withdrawal of your request.

Rights
Do you want to view your data and receive a copy? Or do you want to change your removal? Let us know by mail from e-mail (esther@yebisah.nl).

For questions we are available via esther@yebisah.nl.

Nederlands

Juridische gronden
We hebben gegevens van je nodig vanwege de contractuele afspraken tussen jou en yebisah.nl, zoals jouw aankoop van een product. Dit is het geval bij:

 • Bestellen
 • Bezorging
 • Retour & reparatie

Daarnaast kunnen we je gegevens gebruiken bij ‘gerechtvaardigd belang’. Dat betekent dat we al onze klanten de meest optimale, persoonlijke service willen verlenen. Hierbij denken we altijd aan jouw privacy. Dit geldt voor:

 • Account
 • Nieuwsbrief & e-mail
 • Acties
 • Social media

We kunnen ook een wettelijke verplichting hebben om je gegevens te gebruiken, bijvoorbeeld wanneer we fraude vermoeden.

Toegang tot je gegevens
We geven je gegevens alleen door aan andere partijen als dat echt nodig is voor onze dienstverlening. Het betreft dan deze partijen: bezorgpartners, betaalpartners en IT-dienstverleners. Onze bezorgpartner moet tenslotte je bestelling afleveren op het juiste adres. In verdachte situaties zijn we verplicht om klantgegevens te delen met overheidsinstanties.

De partijen die van ons toegang krijgen tot je gegevens, mogen deze alleen gebruiken om jou een dienst te leveren namens yebisah.nl. Tenzij ze zelf verantwoordelijk zijn voor het verkrijgen en beschermen van je gegevens. We verkopen jouw gegevens nooit aan derden.

Opslag van datagegevens
We slaan je gegevens op in een database. We hanteren altijd strenge beveiligingsmaatregelen. Je gegevens zijn opgeslagen binnen de Europese Unie.

Hoe lang worden gegevens bewaard?
We bewaren en gebruiken jouw gegevens niet langer dan noodzakelijk. Daarna verwijderen we alle data die we van je hebben.

Van de Belastingdienst moeten we onze administratie met jouw factuur-, betaal- en bestelgegevens 7 jaar bewaren.

Als je je hebt ingeschreven voor de nieuwsbrief of toestemming hebt gegeven voor het ontvangen van gepersonaliseerde berichten, dan bewaren we die toestemming 5 jaar lang. Ook als je op een gegeven moment beslist dat je de nieuwsbrief of gepersonaliseerde berichten niet meer wilt ontvangen, bewaren we het intrekken van je verzoek.

Jouw rechten
Wil je inzage krijgen in jouw persoonsgegevens en een kopie ontvangen? Of wil je je gegevens wijzigen of verwijderen? Laat het ons weten per post of e-mail (esther@yebisah.nl).

Voor vragen zijn wij bereikbaar via esther@yebisah.nl.